मुद्राराक्षस किंवा एका अंगुलीयकाने अर्थात लॉर्ड ऑफ द रिंग्ज.

लॉर्ड ऑफ द रिंग्जचे जरा जुनाट पद्धतीने केलेले वर्णन आहे.

मध्यदेशे पुरा कल्पे सृष्ट्वाऽङ्गुलीयकानि च |
धृतानि तेषु तु त्रीणि एल्फैश्च विबुधै: खलु ||१||
सप्त तु खानकैर् ड्वार्फै: लोभिभिर्मनुजैर्नव ।
धृतान्यंगुलीयकानि निर्विघ्नशासनाय वै ||२||
अङ्गुलीयकसामर्थ्याद् विराजन्ते स्म धारका: |
तान्सर्वान् वञ्चयत्येकः मान्त्रिकस्तु भयङ्करः||३||
मॉर्डॉरमंडले एकोऽत्तुङ्गो ज्वालामुखी नगः |
मृत्युपर्वतनाम्ना सः मध्यदेशे प्रकीर्तितः||४||
मान्त्रिकः स सॉरॉनाख्यः मृत्युपर्वतवह्निषु |
मन्त्रशक्त्या हि कृतवान् अमोघं अङ्गुलीयकम्||५||
अन्यातिशायी एकं हि तस्य भो: अङ्गुलीयकम् |
तस्य प्रयोगमात्रेण इतरास्तु हतप्रभा: ||६||
अन्धःकारे नॄपान्सर्वान् बद्ध्वा कारागृहे तथा |
मध्यदेशोऽनुवर्तेत ममैतं चाङ्गुलीयकं ||७||
मनस्येतन्मन्यमानः सर्वथैव मुहुर्मुहु:|
मध्यदेशस्य राज्यानि स दासीकृतवान् खलु ||८||
केचिदासन् परं तत्र खलु स्वातंत्र्यकामिन:|
आहूतः अंतिमः सङ्घः तैश्च मनुजएल्फयो:||९||
भयङ्करं महायुद्धं अभवन्मृत्युपर्वते |
सॉरॉनस्य ये योद्धारः ऑर्कनाम्ना प्रकीर्तिता:||१०||
एल्फमनुष्ययोश्चैव दृष्टमानः जयस्तथा |
मान्त्रिकेभ्यः महाकाय: सॉरॉन: समुपस्थितः||११||
महोत्तुङ्गो दंडधारी युध्यमानः स्वयं खलु |
न शक्यं तमपाकर्तुं केनाप्यायुधजीविना ||१२||
तथापि स: प्रयतत शूरः गान्धारभूनृपः |
दण्डप्रहारमात्रेण क्षिप्तः दूरे स शत्रुणा ||१३||
पितु: कृते विलपति पुत्रस्तस्य इसिल्डुरः |
यदानीमसिदण्डं अगृह्णात् महति आहवे ||१४||
तदानीमेव अचिरात् मान्त्रिकेण पदेन वै |
द्विधा कृतः असिदण्डः तेन च भयकारिणा||१५||
जयाशा हि गता एव तथा मनुजएल्फयो:|
मृतो राजा तदानीं तु किं नु युद्धेन सिध्यते ||१६||
तथापि न इसिल्डूरो भयभीतो कदाचन |
खण्डितेनासिमात्रेण युद्धाय कृतनिश्चयः ||१७||
अछिनत् सः सपद्येव सॉरॉनस्याङ्गुलास्तथा!!
विच्छेदितादङ्गुलाच्च निष्प्रभं अङ्गुलीयकम् ||१८||
सुरोपममिदं शौर्यं इसिल्डूरस्य साधु भो: !!!
तेनाचिरात् स सॉरॉनः मध्यदेशात् पलायितः||१९||
कथैषा कथिता आदौ जेआरार्-टोल्किनेन या |
आङ्लवाण्यास्तु आनीय भारत्यां अनुकीर्तिता ||२०||
अपूर्णं काव्यमेतत्तु अवशिष्टम् अनेकशः |
स्फूर्ति-समयबाहुल्यात् रचयिष्याम्यहं खलु ||

Advertisements
This entry was posted in कविता-बिविता. Bookmark the permalink.

6 Responses to मुद्राराक्षस किंवा एका अंगुलीयकाने अर्थात लॉर्ड ऑफ द रिंग्ज.

 1. aruna म्हणतो आहे:

  hats off to you. काव्य एकदम सुंदर केले आहे. आणि समजतं पण आहे.

 2. rohit gote म्हणतो आहे:

  chan sundar

 3. Anamika म्हणतो आहे:

  मुद्राराक्षस किंवा एका अंगुलीयकाने 😀 :D….bhari bhari !!!!! 🙂

  ‘केचिदासन्’ mhanje kay ?

प्रतिक्रिया व्यक्त करा

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  बदला )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  बदला )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  बदला )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  बदला )

w

Connecting to %s